Najnovšie
Počet návštev
mod_vvisit_counterDnes1469
mod_vvisit_counterVčera4600
mod_vvisit_counterTýždeň7507
mod_vvisit_counterMesiac26833
mod_vvisit_counterSpolu2688077
Translator
BB 1100 Tlačiť

Rudolf Barčák, OM6ABB, email :   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Opis koncového stupňa 1000 wattov s elektrónkou GU 74b, prevedenie 2 

 

HF PA  BB1100 -GU74b

Konštrukcia vznikla ako pokračovanie úspešnej konštrukcie  PA HF BB1000. Základný princíp zostal nezmenený, realizované zmeny v konštrukcii sú uvedené v nasledujúcom popise, ktorý by mal byť pomôckou prípadnému záujemcovi o stavbu koncového stupňa pre KV s elektrónkou GU74b. Celkový a podrobný popis PA je uvedený u predošlej konštrukcie BB1000 a  tu sú uvedené len úpravy jednotlivých častí pôvodnej konštrukcie. Adresy kde je možné jednotlivé súčiastky objednať alebo zakúpiť zostávajú v platnosti tak ako boli uvedené v návode pre predchádzajúcu verziu.

VN  ZDROJ

Najdôležitejšou časťou zdroja je transformátor. Z priestorových dôvodov som použil toroidny transformátor. Transformátor má primárne vinutie na 230V . Sekundárne vinutie je rozdelené na  8x250V/0,8A + 320V/0,2A. Transformátor zhotovila firma   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   Ako usmerňovače som použil diódové  mostíky 6A/600V. Filtračné kondenzátory som použil 470µF /450V, ale vyhoveli by aj s hodnotou 220µF/450V. Ku každému elektrolytu je paralerne zapojený odpor 150k/2W, ktorého hlavnou úlohou je vybitie kondenzátora. Po vypnutí PA je na kondenzátoroch VN napätie aj niekoľko minút, na toto treba dať pozor! Odpor 10R/25W má za úlohu obmedziť prúdový náraz, ktorý vzniká pri nabíjaní kondenzátorov v zdroji. Ďalej sú tu zapojené dva deliče napätia. Prvý z nich, tvorený odpormi R10-R23, slúži na meranie Ua. Druhý, tvorený R16-R26, slúži na snímanie prítomnosti VN. Trimrom R29 sa nastaví hodnota napätia, kedy ma zopnúť relé K11. V prípade, že nieje dostatočné VN napätie,  relé nezopne a tým sa zablokuje obvod PTT.

VSTUPNÝ OBVOD A NAPÁJANIE VÝKONOVEJ ELEKTRÓNKY  

Vstupný filter je dôležitou časťou PA. Má za úlohu impedančne prispôsobiť vstup PA tak, aby hodnota SWR v celom rozsahu od 1,8-30Mhz bola 1:1-1,5. Filter je zhotovený  na samostatnej DPS a je umiestnený v blízkosti pätice elektrónky. Cievky sú navinuté postriebreným drôtom priemer 1mm a majú L1-6 a L2-7 závitov .Ja som ako trn použil vrták fí 8mm. Odpor 50R/100W musí byť bezindukčný!. Takéto odpory vyrába firma Draloric.  Filter je potrebné umiestniť do domčeka elektrónky a nastaviť na najmenšie SWR. Najlepšie podľa  MFJ 269, alebo iným vhodným meracím prístrojom. Filter sa ladí rozťahovaním alebo stláčaním cievok na najnižšie SWR v celom rozsahu 1.8-30Mhz.  Mne sa podarilo naladiť filter v celom rozsahu na 1-1.2.  Druhá mriežka elektrónky je napájaná cez odpor 47R a ochrannú diódu .RC člen je vyrobený navinutím 40z na bezindukčný odpor100R.  Varistor 420VDC slúži na zvedenie prepätia druhej mriežky, ktoré vznikne pri prípadnom výboji v elektrónke. Celý obvod g2 treba dobre zablokovať proti VF, a to keramickými kondenzátormi 10n.V obvode anódy je zapojený stoper tvorený dvoma bezindukčnými odpormi 220R, zapojenými paralelne s cievkou v tvare „U“ o rozmere 30x20mm, vytvorenou z postriebrenej meďenej pásoviny 8x0.5mm. Kompenzačná tlmivka LK, slúži na vykompenzovanie kapacity anódového obvodu. Je vyrobená navinutím 1.5z na priemere 40mm z postriebrenej rúrky 5mm. Anódová tlmivka je delená a je vyrobená tak, že navinieme 2x100z drôtom 0,55mm CuS, na teflonové teliesko o priemere 20mm. Tlmivka je zablokovaná keramickými kondenzátormi 4n7/6.3kV. Napájacie napätia pre G1-G2 a žeravenie elektrónky sú privádzané cez priechodkové kondenzátory 1-4.7n/500V.

ZDROJE 12-24V, PTT, ČASOVAČ   

Na tejto DPS sú osadené zdroje, ktoré slúžia na napájanie obvodov PA. Zdroj 12V slúži na pohon malého axiálneho ventilátora pre chladenie zdrojovej časti PA. Toto napätie je regulovateľné a je možné nastaviť optimálne obrátky tak, aby hlučnosť ventilátora bola čo najmenšia pri dostatočnej účinnosti chladenia v tomto režime.Zdroj 24V má za úlohu napájať ovládacie  časti PA. V zapojení zdrojov sú použité LM350, ktoré sú zapojené podľa katalógových údajov. Tieto regulátory vykazujú výborne vlastnosti. Obvod PTT je tvorený tranzistorom BD 242. Relé  K3-K8 časovej postupnosti obvodov PTT je navrhnuté tak, aby najprv zoplo antenné a až potom vstupné relé. Toto je zabezpečené cez kontakt relé K3.  Napájacie  napätia sú privedené cez tlmivky a sú zablokované kondenzátormi 4n7-10n.

REGULÁTOR  G1- G2 - T

Zdroj G2 je prevzaté zapojenie podľa G3SEK. Toto zapojenie je spoľahlivé a odskúšané . Aby dobre pracovala spätnoväzobná sľučka,  musí byť sekundárne napätie na transformátore 320V. Toto napätie je usmernené a vyhladené kondenzátorom C24-220µF/450V.  Trimrom R14 sa nastaví požadovaná hodnota napätia 360V. Odpory R-4k7/25W a 1k5/25W sú umiestnené na šasí PA tak, aby bol zabezpečený potrebný odvod tepla .Tieto odpory sa zahrievajú! Obvod vypínania prúdovej ochrany G2 je tvorený optočlenom OK1 a Ty1. Trimer P2-250R je viacotáčkový a pomocou neho sa nastaví hodnota prúdu, kedy má ochrana zareagovať. Ja som nastavil ochranu tak, aby vypla pri 40mA. Pri zapnutí ochrany svieti led dióda FAULT. Po odstránení poruchy treba obvod resetovať tlačidlom RESET. Kondenzátor C4 musí byť na 1000V. Slúži ako zhášací a je zapojený paralelne ku kontaktom relé. Varistor VDR1 pri výboji v elektónke sa podelí o prácu s varistorom zapojeným v pätici elektrónky.  

Obvod časovača je zapojený s NE555 podľa katalógového  zapojenia. Odporom R24 a C15 nastavíme čas, potrebný na dostatočné nažeravenie elektrónky. Počas nábehu žeravenia svieti led dióda WARM a nie je možné zakľučovať PTT !. Regulátor G1 je zapojenie, ktoré som našiel na internete. Trimrom P3 sa nastaví požadovaný kľudový prúd elektrónky na 200mA. Nastavenie závisí od strmosti a stavu elektrónky. Tranzistor TIP 147 je uchytený k šasi PA kvôli dobrému odvodu tepla. Predpätie je možné regulovať v rozsahu -37V do -80V. Ak niekto potrebuje iné hodnoty, tak potom treba zmeniť hodnoty zenerových diód D9, D10. Trimer P3 odporúčam použiť viacotáčkový. Regulátor G1 je napájaný striedavým napätím 60V-80V / 50mA . 

PI - L ČLÁNOK

Najdôležitejšou časťou PI-L je dobrý prepínač pásiem. Najlepší je taký, ktorý skratuje jednotlivé odbočky za sebou pri prepínaní jednotlivých pásiem. Ja taký prepínač  nemám, tak som použil prepínač z rádiostanice Třinec, ktorý sa dá kúpiť na burze. Cievka L4 je navinutá na toroide Amidon T 220-2 červenej farby. Cievky L1-L3 sú vzduchové ,treba ich vyrobiť podľa návodu.  L-článok je navinutý na toroide Amidon T 220A-2 .Ak taký nemáte, tak zlepte 2ks Amidonu T 220-2. Toroidy pred navinutím  je potrebné obaliť teflónovou páskou, ktorá je dostupná v obchodoch s inštalatérskym materiálom. Ako drôt na vinutie som použil postriebrený vodič  priemer 1,2mm s teflónovou izoláciou. Kondenzátory v PI-L musia byť kvalitné a je možné ich objednať na web adrese  http://ha8du.ham.hu. Sú delené, čím sa dosiahne jemnejšie ladenie na horných pásmach.. Oddeľovací  kondenzátor 3n3 je v diskovom prevedení a musí byť minimálne na napätie 10kV. Vyhovuje ruský, ktorý sa dá kúpiť na burzách. Prídavné kondenzátory v PI-L článku sú tiež diskové, ale tu stačia v prevedení na 6.3kV. Tlmivky 1mH sú navinuté na teflónovom teliesku 15mm v troch sekciách. Dôležitou časťou je VF zem. Z tohto dôvodu som pospájal postriebrenou pásovinou 8x0.5mm všetky VF časti systémom vstup - výstup,  k tomu pripojené otočné kondenzátory a kovová konštrukcia PA. Napájanie anódovej tlmivky je prevedené VN káblom a blokované kondenzátormi 4n7/6.3kV a to aj pri prechode zo zdrojovej časti do VF časti. Na anténne relé som použil relé „Kilovac“,  je to vakuové  relé vysokej kvality. Ale je možné použiť aj iné vyhovujúce relé.

REGULÁTOR  TEPLOTY  TURBÍNY

Na chladenie elektrónky som použil vzduchovú turbínku, ktorú je možné  objednať u firmy   www.airflow.cz.  Vyznačuje sa tichým chodom a slušným výkonom  43 metrov kubických vzduchu za minútu. Na reguláciu otáčok som použil osvedčené zapojenie s tranzistormi BU208 v kovovom puzdre kvôli dobrému odvodu tepla. Snímač teploty je  termistor 47k, ktorý je ošetrený proti nežiadúcemu vplyvu VF tlmivkami L1, L2 a kondenzátormi C2, C6. Trimrom P2 sa nastavujú minimálne otáčky turbínky. Konektor MAX slúži na pripojenie vypínača, ktorý je umiestnený na prednom paneli PA, ktorým prepíname turbínu na maximálne otáčky a tomu zodpovedajúci chladiaci výkon.

OSVETLENIE MP

Po skúsenostiach s BB1000 kde nie je osvetlenie MP som dospel k názoru, že je potrebné toto riešiť. Nad každý MP som umiestnil bielu led diódu, ktorá má 120 stupňový rozptyl svetla a ploché púzdro. Takéto diódy sú bežne dostupné , napíklad v GM Electronic Slovakia.Tieto diódy sú zapojené cez prúdový regulátor sériovo tak, aby sa mohli napájať s 12V zdroja.

MECHANICKÁ  KONŠTRUKCIA

Mechanickú konštrukciu nebudem detailne popisovať. Nechám to na každom podľa možností, ktoré má. Ja som si dal vyrobiť krabicu u firmy KOVELO elektro, s r.o., Čadca za slušnú cenu.  Predný panel mi vyrobili vo  firma SIRO s.r.o  Korňa. Mechanické usporiadanie je zrejmé z fotografií,  ktoré sú súčasťou tohto popisu.

Prajem príjemnú zábavu pri stavbe PA. 

Rudo OM6ABB

Obrázky


Bočný pohľad - PI-L článok
Bočný pohľad - zdroj
Celkový pohľad
Celkový vrchný pohľad
Cievka PI-L 1Cievka PI-L 2
Doska G2 G1
Doska VN
Kondenzátor 1, Kondenzátor 2
L článok
Merač výkonu
Predný pohľad
Prepínač
Vrchný pohľad - PI-L článok
Vstupné obvody 1, Vstupné obvody 2
Zadný pohľad
Zdrojová časť
 

 Schémy zapojenia

 
Osvetlenie MP
Ovládanie PA časť 1
PI-L článok
PI-L cievky
Regulátor turbíny
RegulátorG1 G2 
VN zdroj
Vstupné obvody
Zapojenie konektorov
Zdroje 24V, 12V - PTT - časovač 2 sek.

Dosky plošných spojov


Filter - BOT
Filter - Rozloženie súčiastok
Osvetlenie MP - BOT
Osvetlenie MP - rozloženie súčiastok
Regulátor turbín - BOT
Regulátor turbín - rozloženie súčiastok
Regulátor G2 G1 - BOT
Regulátor G2 G1 - TOP
Regulátor G2 G1 - rozloženie súčiastok
VN zdroj - BOT
VN zdroj - rozloženie súčiatok
Zdroj 12/24 + PTT - TOP
Zdroj 12/24 + PTT - BOT
Zdroj 12/24 + PTT - rozloženie súčiastok