Najnovšie
Počet návštev
mod_vvisit_counterDnes1463
mod_vvisit_counterVčera4600
mod_vvisit_counterTýždeň7501
mod_vvisit_counterMesiac26827
mod_vvisit_counterSpolu2688071
Translator
HF PA R140 od OK2BN Tlačiť

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   tel.608823140

 

Rekonstrukce lineárního PA z R140

Rekonstruovaný koncový stupeň vozidlové vojenské radiostanice R140 je určen pro amatérské účely, vzhledem k tomu, že obsáhne celý krátkovlnný  rozsah 1,5–30 MHz. Tento článek však není stavebním návodem s podrobnou dokumentací, podle které by  mohli další radioamatéři provádět  přestavbu PA ,spíše je informovat radioamatérskou veřejnost o další variantě přestavby PA,vycházejíce s předešlých již publikovaných přestaveb v časopise Radioamatér. Když jsem letošního roku na celostátním setkání radioamatérů nabízel k prodeji tento PA,vzbudil docela velký zájem s různými pohledy na tuto rekonstrukci i když obchodně  úspěch nezaznamenal. Porovnáme-li však cenu zrekonstruovaného PA s továrními provedeními různých výrobců PA je cena  vzhledem k její užitnosti nepochybně mnohem výhodnější ,nemluvě o robustnosti a tedy trvanlivosti. Nejkritičtěji byly hodnoceny rozměry,které jsou skutečně vůči továrním provedení mnohem větší,ovšem velikost je daná  provedením výrobce. Skutečně lze této rekonstrukci vytknout nevyvážený poměr váha – výkon. Na druhou stranu je nutno podotknout,že koncový stupeň je ve všech směrech předimenzován,což plyne z vojenského použití. Dále je nutno podotknout že mechanická konstrukce je v amatérských podmínkách prakticky nerealizovatelná svou složitostí a důkladností ,která vyplývá z jeho původního  vojenského využití. Mechanické paměti předvoleb je skutečně  mechanicky velmi složitá konstrukce, avšak zvyšuje komfort obsluhy,protože lze pásma přepínat pouhým přepínáním tlačítek  z ovládací skříňky. 

Z vozidlové radiostanice je použit blok koncového stupně s elektronkou GU 43B, která je schopna dodat do přizpůsobené zátěže výkon až 1600 W. Napájení anody (VN) může mít dvě varianty. Lze použít stávající díl s třífázovým trafem, zapojeným do hvězdy, tj. konce vinutí jsou spojeny do uzlu. Napětí sekundárů je cca 2400 V a po usměrnění je napětí na filtračním kondenzátoru bez zatížení cca 3400 V, což je ještě v mezích katalogových údajů elektronky. Je použita i stávající tlumivka a blok napájení je doplněn o filtrační kondenzátory, jsou k dispozici 4M/2500 V, které zapojuji do série, takže výsledná kapacita 2M vyhovuje z hlediska filtrace. Jsou to krabicové kondenzátory MP, které jsou provozně spolehlivé. Z původního napájecího bloku je demontována veškerá stará elektroinstalace a je provedeno nové vydrátování. Původní spínací výkonové relé je použito, rovněž tak i ovládací relé. Přední panel zůstal nezměněn a jsou použity i původní kontrolky a hlavní vypínač. Tento blok je usazen v rámu, který je cca o 100 mm vyšší pro ostatní bloky napájení elektronky. Zde jsou umístěny bloky napájení G1, G2 a anod budících elektronek 6E5P (svazkové tetrody s anodovou ztrátou 8 W). Jsou zde také bloky pro napájení ovládacích obvodů relé a také zdroj řídícího napětí pro automatickou předvolbu používaných kmitočtových pásem. Ve druhé verzi je použito toroidní trafo s omezením náběhového proudu. Na výstupu je standardní VN usměrňovač s filtrací elektrolyty, tak jak je běžné ve všech PA. Sekundární vinutí dává asi 2300 V, takže napětí na filtračních kondenzátorech je cca 3200 V, celková filtrační kapacita je 40 M. Ve stávajícím bloku jsou v záporné větvi odpory, které byly použity v původním uspořádání a slouží pro hlídání maximálního anodového proudu elektronky 0,8 A, příslušné relé může eventuálně odpojit G2 a elektronku odlehčit. Jsou používány obě alternativy. Transformátor VN je k síti připojován stávajícim třífázovým stejnosměrným relé (stykačem) a je zpožděno po zapnutí žhavení o cca 3–4 min, jak uvádí původní návod. Obvod zpoždění je realizován standardním zapojením s časovačem NE555. Obvod je umístěn v krabičce z FeSn plechu a příslušně ošetřen vůči vf. Pro případ poruchy je tento obvod přemostěn spínačem, kterým můžeme překlenout časovač a spínat VN trafo manuálně. Pro případné přepínání pásem je použit další spínač, kterým vypínáme třífázové relé trafa. V tomto případě je časovač již trvale aktivní. Ostatní napětí pro PA jsou stabilizovaná. Stabilizovaný zdroj pro G2 +350V  může mít dvě varianty – tedy použitím paralelního nebo sériového stabilizátoru použitím bipolárních nebo MosFET tranzistorů. Vyzkoušeny všechny varinty  G2 byla navíc ošetřena v patici ještě varistorem, který se otevírá při napětí 400 V a přepětí se spotřebovává na odporu cca 1k5. Obvod G2 je navíc ošetřen nadproudovou ochranou, která spolehlivě odpojí VN trafo při dosažení proudu G2 60 mA. Úbytek napětí na odporu 27 Ω vybaví přes optočlen a výkonový tranzistor bistabilní relé RPK 50, které svými kontakty signalizuje překročení maximálního proudu G2 a zároveň odpojuje obvody pomocných relé PTT,takže PA  je odlehčen odpojením buzení a zároveň odpojí napájení G2. Druhá cívka tohoto relé je pak vybavena  potvrzovacím tlačítkem, které opět po odstranění případného problému umožní normální provoz PA. Zde bych si dovolil informovat o získané zkušenosti ,kdy se již na jiném zrekonstruovaném PA  vyskytovala závada,která měla za následek zničení elektronky,(nebyla použita tato ochrana), po doplnění touto ochranou se  snadno identifikovala závada na výstupním anténním relé.Pro operátora nebyla patrná vůbec výchylka na ampérmetru G2 a ochrana vybavila přetížení nad 60mA a přetížení indikovala kontrolka na předním panelu. Ovládací napětí +24 V a –27 V jsou stabilizována obvody LM350. Zapojení je jednoduché a spolehlivé, napětí pro G1 je stabilizováno sériovým tranzistorovým stabilizátorem a je nastaveno na –100 V. Vyzkoušen byl i paralelní stabilizátor na cca –100 V tak, jak je doporučováno výrobcem, byla vyzkoušena i varianta poskytující –160 V, aby elektronka byla zcela uzavřena a nevytvářela lehký šum při provozu CW ,tato varianta se píše uplatnila ve verzi,kdy zůstavala G2 trvale pod napětím. Anodové napětí 220 V pro anody budících tetrod 6E5P je stabilizováno opět sériovým tranzistorovým stabilizátorem. Pro veškerá napájení je použito jedno toroidní trafo, které poskytuje všechna potřebná napětí pro ovládání PA a ostatní elektrody elektronky. Vlastní PA jsem chtěl zachovat v původním zapojení,kde ovládací napětí -27V je použito pro přepínání předvoleb,ale i k přepínání předpětí koncové elektronky GU 43b.  Důležitá úprava také spočívá v důkladném chlazení  PA,který  je vybaven radiálním ventilátorem, který by měl dávat cca 180 l/min s tlakem asi 180 Pa. Byly použity dvě verze – buď ventilátor PAPST, nebo ventilátor polské provenience; oba svým tlakem a litrovým množstvím vyhovují. Je také možnost použít ventilátor od firmy ZIEHL-ABEGG, který vyhovuje rovněž. Pro další rekonstrukce hodlám využít pouze ventilátory ZIEHL-ABEGG, které spolu s autotrafem, určeným pro regulaci otáček, poskytuje v pěti rozsazích širokou možnost regulace pro různé druhy provozu. V obou případě je nutno upravit původní nasávací otvor pod paticí elektronky. Zkušenost z provozu ukázala optimalizovat otáčky přepínáním napětí pro různé druhy provozu. Pro provoz SSB a CW lze používat napětí pouhých 100V, ale v v provozu RTTY je nutné použít napětí v rozsahu 170-230V . V tomto případě se  z PA stává docela solidní topné těleso,které vyhřeje provozní místnost.  Mechanicky se osvědčila úprava v montáži plastové PP trubky o průměru 110 mm. Na výstup lze použít další rouru 110 mm,kterým lze ztrátové teplo odvádět mimo provozní místnost. V zadní části bloku je instalováno koaxiální relé P3V 14, které zřejmě vyhovuje i z hlediska ceny. V provozu se zatím problém nevyskytnul. Vstupní obvody jsou ošetřeny vstupním děličem z TRX, je dimenzován na cca 100 W. Vstupní část je standardní, jak byla publikována. V poslední variantě PA jsem použil bezindukční odpor 50 Ω 100 W v pouzdru TO220, zakoupený u firmy ELFA. Tuto varintu jsem posléze zavrhnul,protože po krátkém provozu došlo k jejich destrukci a vrátil jsem se k původní variantě použitím odporů TR226 .Celý komplet je umístěn v rámu svařeným z úhelníků 50x50 a oplechován natřeným FE plechem. Vzhledem k velké váze je rám doplněn kolečky o průměru 60mm, aby byla usnadněna manipulace. Ještě jedna zmínka: využil jsem desky ochrany VN trafa z původní zdroje, zrušil jsem pouze proudový měnič a využil jen druhé půlky, kde jsou dva odpory – 5,6 Ω pevný a 3,4 Ω stavitelný, na kterém při překročení anodového proud vzniká úbytek napětí cca 3 V; k němu je zapojeno původní ruské relé s cívkou právě na toto napětí. Kontakty tohoto relé používám k odpojení G2 při přetížení, abych odlehčil elektronce. Další ochrana G2 mřížku odpojuje při ztrátě anodového napětí. Relé je těsně za výstupem stabilizátoru a ještě na desce stabilizátoru G2 je zapojen jeden varistor 400 V, druhý je pak ještě v patici elektronky. Je to možná přehnaně, ale při kusové výrobě navýšení ceny není podstatné. PA je navíc doplněn ještě ovládací skříňkou s desetipolohovým přepínačem Isostat a vypínačem pro vypnutí VN při přepínání pásem. Většinou používám stíněný kabel s PC konektory CANON .Na předním panelu je k tomu přichystán příslušný konektoru.Délka kabelu je přizpůsobena konkrétnímu požadavku operátora.  V Holicích měli zájemci možnost si prohlédnout si provedení,jak mechanické tak i elektrické. Případní zájemci o tento rekonstruovaný PA mne mohou kontaktovat emailem nebo telefonicky na č. 608 823 140,  v případě objasnění detailů nejlépe osobně.

Obrázky


Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5  Obr.6,  Obr. 7,

 

Schémy

 
Schémy zapojenia