Najnovšie
Počet návštev
mod_vvisit_counterDnes1792
mod_vvisit_counterVčera4600
mod_vvisit_counterTýždeň7830
mod_vvisit_counterMesiac27156
mod_vvisit_counterSpolu2688400
Translator
ZDROJ 13,8V/30A Tlačiť
 
Tento zdroj vznikol ako jedna z prvých konštrukcii, ktoré som urobil ako začínajúci amatér. Nechal som sa inšpirovať konštrukciou zdroja ktorú som našiel na stránkach OK2FJ, ktorý ho postavil podľa návodu Michala Slánskeho.
Schéma zapojenia je rozložená do 6 časti. Každý si môže vybrať podľa potreby, ktorú časť použije do svojej konštrukcie. Ja som zapojil zdroj tak ako je nakreslený, to znamená výrobú všetkých modulov, tým mam zabezpečenú dokonalú ochranu rádia.
 

Vstupná časť

Pred transformátorom je zapojená poistka 4A, ktorá chráni primárne vinutie transformátora. Pokiaľ je poistka v poriadku tak svieti zelená LED, pokiaľ dôjde k prepáleniu poistky tak sa rozsvieti červená LED, ktorá je napájaná pred poistkou  Ďalej je zapojený sieťový filter, v ktorom sú zapojené tlmivky a odrušovacie kondenzátory a nakoniec 4ks výkonových odporov 10R/10W, ktoré slúžia na obmedzenie prúdového nárazu. ktorý vzniká pri zapínaní zdroja. Po časovom limite 2sek dôjde k premosteniu týchto odporov kontaktom relé RE1. Sieťový transformátor je navinutý na toroidnom jadre a ma nasledujúce údaje 230V/15V, 30A/15V, 2A.
 

Usmerňovač

Toto zapojenie je tvorené usmerňovacím mostitom na 50A, ktorý je ošetrený blokovacími kondenzátormi. Dôležitou sučiastkou je vyhladzovací  kondenzátor 47000µF/50V. Tento kondenzátor musí byť v prevedení SNAP-IN. Druhú časť tvorí stabilizátor 12V, ktorý slúži na napájanie pomocných obvodov. Tu treba spomenúť to, že by to mal byť typ 78S12 tento typ je na 3A. Taktiež nesmieme zabudnúť na zablokovanie stabilizátora keramickými kondenzátormi 100n.
 

Pomalý štart

Tento obvod je zapojený tak aby cca po 2sec zoplo relé ktoré svojimi kontaktmi premostí odpory na primárnej strane výkonového transformátora. Dobu časovača nastavíme hodnotou kondenzátora 47µF
A trimrom 470k.
 

Ventilator

Je potrebné ako chladič vybrať typ taký, ktorý zabezpečí dostatočný odvod tepla. Ja som použil chladič 216x100x40 .Ventilátor možno použiť z vyradeného počítača a je na 12V. Toto zapojenie nie je potrebné špeciálne popisovať .Ako tepelne čidlo je použitá bežná dióda 1N4007 ktorá sa umiestni na chladič. Kontrolka svieti pri chode ventilátora, minimálne otáčky sa nastavia trimrom 50k. Je dobre všetky napájacie cesty zablokovať kondikmi 10n a napájať cez tlmivku 100µH.
 

Prepäťová ochrana

Tuto časť som do zdroja zaradil ja nakoľko autor mal ochranu vyriešenú pomocou TRANSILOV, ktoré sú zapojené paralelne k výstupným svorkám.
Tato ochrana pracuje na princípe, keď napätie na zenerovej dióde prekročí nastavenú hodnotu tak cez optočlen zopne tyristor a ten skratuje výstup a tým dojde k prepáleniu poistky. Diódu treba vybrať na napätie 14,5V.V obvode tyristora je zapojený  obmedzujúci odpor 0,1R/50W, ktorý slúži k ochrane tyristora pri skratovaní výstupného napätia.
 

Výkonová časť

Toto je najzložitejšia časť tohto zdroja. Vstupná časť je chránená poistkou 30A. Treba použiť nožové autopoistky. Ako hlavný stabilizačný prvok je použitý stabilizátor LM338K, ktorý je v kovovom puzdre TO3 a je pripevnený na spoločnom chladiči s výkonovými tranzistormi  MJ15004. V kolektoroch sú zapojene výkonové odpory, ktoré slúžia na rovnomerne rozloženie prúdu na jednotlivých tranzistoroch.
Odpor 47k/10W zabezpečuje minimálny odber prúdu zo stabilizátora. Ako nadprúdová ochrana slúži obvod tvorený T2,T3 pri čom sa sníma úbytok napätia na odporoch R1-R4. Ochranná dióda P1000K ma za úkol ochrániť zdroj pri prepólovaní. ZD 10V služi na posunutie meracieho rozsahu na 10V-15V
Trimrom P1 sa nastaví požadované výstupné napätie 13,8V.
 

Mechanicka konštrukcia

Tuto časť nechám na každého podľa možnosti, ktoré má k dispozícií. Ako som to urobil ja, je zobrazené na fotografiách, ktoré sú sučasťou tohto článku.
 
Rudo OM6ABB
 

Schémy

Zdroj 13.8V

 DPS

DPS TOP
DPS BOT
DPS TOPP DPS BOTT

Obrázky