Dolna priepusť 145Mhz Tlačiť

Popis
Schéma zapojenia
Fotografia 1.
Fotografia 2.
Fotografia 3.
Fotografia 4.