Meranie LNA 144MHz OK2EZ Tlačiť

Martin OK2EZ previedol merania na LNA 144MHz a vysledok je tu.

Článok