IARU UHF Contest 2015 Tlačiť

Článok
Mapa Spojení
Fotografia 1.
Fotografia 2.
Fotografia 3.
Fotografia 4.
Fotografia 5.
Fotografia 6.
Fotografia 7.
Fotografia 8.
Fotografia 9.
Fotografia 10.
Fotografia 11.
Fotografia 12.
Fotografia 13.
Fotografia 14.
Fotografia 15
Fotografia 16.
Fotografia 17.
Fotografia 18.
Fotografia 19.
Fotografia 20.